توجه داشته باشید که:


1- نام کاربری برای پرسنل دانشگاه همان شماره پرسنلی آنها و برای دانشجویان شماره دانشجویی می باشد.
2- از وارد کردن شماره پرسنلی با علامت های -،_ و/ خودداری فرمایید و فقط اعداد را وارد نمایید برای نمونه بجای 2345-1 ، 12345 را وارد نمایید
3-گذرواژه‌ی اولیه شما کد ملی(بدون "-") می باشد که می توانید آن را عوض کنید. اگر  ورود ناموفق بود درصورت وجود صفر  در اول کد ملی  آنها را وارد نکنید
4- در صورتی که شماره ملی شما در سیستم موجود نباشد گذرواژه اولیه شما همان شماره پرسنلی یا دانشچویی می باشد